Sve više se okrećemo ekološki što ispravnijem načinu života, kao i svemu ostalom što nas okružuje.

Drveni objekti, bilo da su za stalno ili povremeno stanovanje, poslovni ili turistički, uvijek su atraktivniji, zdraviji i ugodniji za boravak od ostalih. Prirodno je i očekivano da se čovjek počeo okretati i birati prirodne, ekološke materijale koji čovjeka sljubljuju sa okolinom.

Opće je poznato da je stanovanje u objektima izrađenih od prirodnih materijala najugodnije i najzdravije, te su građevni objekti od drveta uvijek bili posebno atraktivni, a posebno danas, kada je prava pomama raznih tehnološki proizvedenih nezdravih materijala nazočna svuda oko nas.

Tvrtka Alpha-drvo d.o.o. usmjerena je na stvaranje prepoznatljivog imena u proizvodnji drvenih kuća. Naglašava se  i inzistira na pojmu DRVENA KUĆA, sastavljena od drvenih greda kao što se nekada gradilo. To nije montažna kuća. Greda (lamelirana, puna ili šuplja ili s umetnutom izolacijom) i način spajanja je moderniji, ali ugoda stanovanja je ostala ista, dapače ugodnija. Azelija drvena kuća sagrađena je od drvenih šupljih lameliranih greda spajanih provjereno klasičnim načinom gradnje drvenih kuća. Šuplja drvena lamelirana greda sa prednostima pred klasičnom punom drvenom gredom (lakša, veća nosivost, bolja termoizolacija) proizvod je oživljene tvornice  u Brodu na Kupi i proizvod je tvrtke Alpha-drvo d.o.o.. Kupac se mora samo odlučiti za kvalitetnu drvenu kuću, na osiguranom zemljištu i sa dokumentacijom, a realizaciju – gradnju prepustiti nama.

 • Pri odabiru građevinskog materijala za gradnju AZELIJA DRVENE KUĆE koristi se materijal koji je priroda stvarala tisućljećima – DRVO. Shodno tome sa Hrvatskim šumama su uspostavljeni izuzetno dobri odnosi, certifikat FSC daje dodatni značaj našem proizvodu. Kvalitetna sirovina, kvalitetna tehnologija, djelatnici, te krajnji rezultat AZELIJA DRVENA KUĆA, prema projektima i odabiru u potpunosti će osigurati život u harmoniji sa prirodom. Zdravlje, radna sposobnost i raspoloženje ljudi u potpunosti su zavisni od mikroklimatskih uvjeta življenja, zato je drvo – savršeni materijal u biološkom smislu.
 • Dosadašnja proizvodnja drvenih kuća odnosila se na masivne i dosta teške drvene profile koji nisu  uvijek dobro osušeni, a i kad jesu ( kod dužinski i širinski ljepljenih profila ) uglavnom su preteški i usporavaju gradnju. Daljnji  problemi javljaju se u kasnijem održavanju, zbog  raspucavanja grede uzrokovane neuravnoteženošću unutarnje i vanjske vlage, pa dolazi do niza poteškoća u svezi statike objekta, mikroklimatskih uvjeta unutar objekta, kao i same estetike i izolacijske problematike.
 • Nedostaci dosadašnje gradnje klasičnim sistemom drvenih profila, uklonjeni su inovativnim istraživanjima i konstrukcijom AZ DRVENE GREDE – ljepljena, profilirana šuplja greda, koja može biti ispunjena zrakom ili nekim drugim izolacionim materijalom kakve još nema na tržištu i  koja po svim karakterisitikama uveliko nadmašuje sve do sada poznate tipove drvene grede, te povećava vijek objekta i zadovoljava sve  izraženije zahtjeve za toplinskom izolacijom i estetikom.

Lamelirana greda

greda-150x127AZ grede ne samo da su u odnosu na teške klasične grede od punog drva nekoliko puta čvršće, postojanije i toplinski kvalitetnije, nego su i nešto laganije. Njihova precizna strojna izrada čini ih s triju strana (gornja, donja i unutrašnja) potpuno ravnima, a izvana su zaobljene i vrlo atraktivne. Tako “AZ-grede” kreiraju vrhunski izgled vanjskog dijela kuće i jamče krajnje preciznu ugradnju.

 • AZ GREDA je lamelirana greda

 • AZ GREDA je ispunjena zrakom ili drvenom vunom

 • AZ GREDA ne puca, ne savija se i dobrih je izolacijskih svojstava

 • AZ GREDA  testirana je  na Građevinskom fakultetu u Zagrebu

 • AZ GREDA je zaštićena u Zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske

 Više o drvenim lameliranim gredama
Presjek drvene kuće Azelija

Prednosti AZELIJA GREDE

 • AZ GREDA je lakša  od standardne pune grede
 • Provodljivost toplote i zvuka AZ GREDE značajno je niža od pune grede
 • Rad drveta sveden je  na minimum, nema slijeganja objekata niti raspucavanja greda
 • Idealna gradnja sa AZ GREDOM, zbog preciznog tvorničkog urezivanja peta, omogućuje gradnju po sistemu lego kocki, sa maksimalnim brtvljenjem spojeva
 • Kvalitetna strojna obrada AZ GREDE, omogućuje učinkovitije  nanošenje sredstava za  zaštitu od sunca i vlage, te jednostavnije održavanje u dugogodišnjoj eksploataciji
 • Elektroinstalacija se provodi unutar grede tijekom izgradnje
 • Zaštićena i tonirana AZ GREDA daje završnu vanjsku i unutarnju fasadu objekta
 • Sustavom urezivanja peta, svi zidovi (vanjski i pregradni), ukomponirni su u jednu cjelinu, koja poboljšava statiku objekta
 • Radijalni i poluradijalni rez nalazi se samo na vanjskoj strani grede (kod D tipa AZ GREDE)
 • Jednostavnost gradnje objekta, omogućuje eventualnu  jednostavnu demontažu ili premještanje objekta bez vremenskog ograničenja.
 • AZ GREDA se nakon proizvodnje uranja u kade sa specijalnim sredstvom za zaštitu od bakterija, gljivica, UV zraka i vlage, što omogućuje njeno korištenje do godinu dana, bez završna dva  premaza, koji se nanose u toku montaže i završetka objekta.
 • Sve stijene (unutarnje i vanjske), pripremljene su po projektu klijenta u tvornici, čime je izbjegnut nepotreban otpad materijala, a zbog  pripremljenih svih unutarnjih i vanjskih spojeva i kutova, vrijeme i troškovi montaže svedeni su na minimum.
 • Rok trajanja – neograničen, uz pridržavanje uputstava proizvođača o servisiranju i održavanju objekta

Održavanje

VODIČ KROZ ZAŠTITU DRVENIH KUĆA

Drvo je živi materijal, savršeno se uklapa u šumsko planinski okoliš, a to je razlog da je njegovo korištenje u gradnji, ne samo kuća za odmor, već i obiteljskih kuća za stanovanje u stalnom porastu. Drvene kuće koje su pravilno i uredno zaštićene zadržavaju svoju osebujnost i ostaju dugo lijepe.

Dugoročni opstanak Azelija drvene kuće omogućuje stručno planiranje, konstrukcija i izvođenje pod nadzorom stručnjaka. Zaštita drva je od presudnog značenja, a pozitivno je što se nekad štetna kemijska zaštita u potpunosti može izbjeći jer se mogu upotrijebiti ekološki premazi ili termo-drvo.


Drvena-kuca-Korana (31) Tijekom izgradnje površine trupaca treba čim je prije moguće impregnirati i zaštititi, iz slijedećih razloga:

 • Sunce razara površinski sloj drva, uzrokuje sivilo i podizanje vlakana. prljavština se lakše zavlači u tako oštećene površine.
 • Pod utjecajem vlage drvo bubri, a kad se iznova osuši značajno se steže. Promjena vlažnosti dovodi do pucanja drva.
 • Vlaga uzrokuje i mikrobiološki razvoj. Plava trulež drva je obično plavkasta, a mrlje se mogu duboko zavući u drvo. Gljivice plijesni pojavljuju se kao tamne točke i razvijaju se samo na površini drva. Plava trulež i gljivice plijesni ne smanjuju čvrstoću drva. Međutim, crvene gljivice izazivaju propadanje drva i vremenom ga učine neupotrebljivim.
 • Na nekim zemljopisnim područjima drvo napadaju insekti, crvi i termiti.

Završni premazi prodiru u drvo i štite ga, smanjuju štetan utjecaj sunčeve svjetlosti, vlage, gljivica i daju drvu estetski izgled koji se bolje uklapa u okoliš. Na obalama i otvorenom prostoru utjecaj okoline naročito je jak. Isto tako naglašen je utjecaj na južnim zidovima koji je pet puta veći nego na sjevernim pročeljima.

Energetska efikasnost

Ključne riječi:

 • Održivost

 • Ekološka ravnoteža

 • Pouzdanost

 • Trend

Pri odabiru građevinskog materijala za gradnju AZELIJA DRVENE KUĆE koristi se materijal koji je priroda stvarala tisućljećima – DRVO. Shodno tome sa Hrvatskim šumama su uspostavljeni izuzetno dobri odnosi, certifikat FSC daje dodatni značaj našem proizvodu. Kvalitetna sirovina, kvalitetna tehnologija, djelatnici, te krajnji rezultat AZELIJA DRVENA KUĆA, prema projektima i odabiru u potpunosti će osigurati život u harmoniji sa prirodom. Zdravlje, radna sposobnost i raspoloženje ljudi u potpunosti su zavisni od mikroklimatskih uvjeta življenja, zato je drvo – savršeni materijal u biološkom smislu.

Vizija podržana ambicioznošću i kreativnošću radnika – ispuniti želje svih koji žele živjeti u drvenoj kući punoj topline i ugode.

Drvena kuća u potpunosti iskorištava dobre strane drva kao materijala; drvo zrači toplinom i ima mnoge prednosti te je u suglasju s prirodom. Živjeti u drvenoj kući znači živjeti individualno, zdravo i prirodno

Iako se nekad smatralo da su drvene kuće za one manje imućne, danas je drvena kuća dio ekoloških trendova te pripada svijetu dobrostojećih. Također, drvena kuća omogućuje mnogo prostora za individualne prilagodbe, a zbog jedinstvenih karakteristika drva, takva kuća pruža ugodan i zdrav životni prostor. Naime, drvena kuća upija vlagu iz zraka, odnosno regulira relativnu vlažnost zraka za optimalno okruženje.

Drvo također odbija prašinu što je posebno dobro za alergičare te je iznimno dobar izolator topline. Stoga zidovi drvene kuće ne moraju biti  većeg presjeka,  te ostavljaju više životnog prostora nego ostali materijali.

Za kvalitetu stanovanja i funkcionalnost iznimno je važna i toplinska izolacija. Kvalitetna toplinska izolacija smanjuje troškove grijanja i potrošnje energije pa drvene kuće doprinose zaštiti klime. Kvaliteta toplinske izolacije, higijena i komfor ovise o izolaciji od vlage, a konstantno velika vlažnost u konačnici može uništiti konstrukciju.

Zvučna izolacija postaje sve važnija u kontekstu modernog življenja, a njen je smisao zaštititi stanovnika drvene kuće od zvukova iz okoline, unutar zgrade i izvan zgrade. Efikasnu zaštitu od buke omogućuje i samo drvo, a tajna je u pravilnom slijedu polaganja slojeva, kombinaciji materijala i izolaciji pojedinih dijelova

Zidovi, ploče i krov drvene kuće sastoje se od slojeva koji imaju više funkcija. Svaki je sloj optimiziran, a specijalne folije i građevinske ploče napravljene su tako da izvana ne propuštaju hladni zrak a istovremeno reguliraju vlažnost i stvaranje vlage. Izolacijski slojevi brinu se za toplinsku, zvučnu i požarnu izolaciju

Zaštita od požara podrazumijeva takav način gradnje koji maksimalno onemogućuje nastanak požara i njegovo širenje a kod eventualnog požara osigurava spašavanje čovjeka i životinja. Ovdje je također presudna kombinacija slojeva u gradnji. Kod fasada je važno razlikovati dva aspekta: gorivost fasade je važan parametar koji je dio urbanističkog planiranja.

Moderne drvene kuće važan su doprinos održivoj gradnji i ekološkom ponašanju čovjeka. S obzirom na dobru toplinsku izolaciju i niske troškove grijanja, drvene kuće u cijelosti poštuju zakone o štednji energije. 80% pasivnih kuća (tzv. 1,5-litar-kuće) izgrađeno je u drvu

Često postavljana pitanja

Drvene kuće

Azelija drvena kuća je moderna drvena kuća po dizajnu, izradi, estetici, statici, brzoj i jednostavnoj gradnji.

Zidovi su od lamelirane šuplje grede, a konstrukcija krovišta, međukatova, stepeništa i ograde od punih lameliranih greda. Zidovi se ne rasušuju, slijeganje je minimalno.

Impregnacija i zaštita od vlage, bakterija, gljivica i UV zraka, učinjena je već u proizvodnji grede, uranjanjem grede u kadu. Nakon izgradnje zaštićena je  ekološkim premazom sa višegodišnjom garancijom.

Prepoznatljiv Azelija dizajn opšavnih unutarnjih i vanjskih elemenata stvara specifičan ambijent cijelovit osti zidova  i stolarije.

Razrađen sistem izolacije podova i krovišta daje maksimalna izolacijska svojstva.

Jednostavni sistemi ugradnje instalacija.

Vrijeme izrade ovisi o veličini kuće, ali prosječno trajanje radove po principu “ključ u ruke” je oko 3 mjeseca.
Razgovorom s našim arhitektom sudjelujete u  oblikovanju doma po vašoj mjeri i prema vašim željama.

Ili već postojeći projekt prilagoditi vašim zamislima i  potrebama.

Drveni dio kuće se impregnira što je jedan od najvažnijih poslova. Impregnacija je trokomponentna te štiti protiv požara, insekata, gljivica i nametnika, UV zraka i vlage.

Koriste se BIO-EKO preparati koji nisu štetni za zdravlje čovjeka i okoliš.

Azelija drvena kuća može se postaviti na bilo koju vrstu postojećih ili novo izgrađenih temelja, betonska ploča, stupovi, grede  i sl.
Nedostaci dosadašnje gradnje klasičnim sistemom drvenih profila, uklonjeni su inovativnim istraživanjima i konstrukcijom AZ DRVENE GREDE – ljepljena, profilirana šuplja greda, koja se može ispuniti zrakom ili nekim drugim izolacijskim materijalom, kakve još nema na tržištu i koja po svim karakteristikama uveliko nadmašuje sve do sada poznate tipove drvene grede, te povećava vijek objekta i zadovoljava sve izraženije zahtjeve za oplinskom izolacijom i estetikom.
Cijena  se bazira na potrošnji drvene građe, tj. kvadraturi zida od lamelirane grede i ostale potrebne građe. Odnosno ovisi o sistemu gradnje.

U ponudi je pet faza gotovosti gradnje (SISTEMI):

1. Azelija basic hoby

2. Azelija basic

3. Azelija basic plus

4. Azelija komplet

5. Azelija komplet plus

Jednostavnost gradnje objekta Azelija drvene kuće, omogućuje eventualnu jednostavnu demontažu ili premještanje objekta bez vremenskog ograničenja, a time daje i mogućnost nadogradnje i izmjene, kako vanjskog dijela, tako i unutrašnjosti.

U ovoj galeriji prikazane su sve faze gradnje

Oaze

Jednostavnost i suvremenost izgleda, mogućnost uklapanja, kako u urbani tako i u prirodni ambijent, jednostavna i jeftinija gradnja po sustavu lego kocki, a u kasnijem razdoblju jednostavno održavanje.

Tehnologija i dizajn OAZE rezultat je  hrvatskih inženjera.

Projektno pokrivamo 6 različitih  dimenzija:

 

Veličina Dimenzije Površina
XS 3,00m x 3,75m 11,25 m2
S 3,00m x 4,50m 13,50 m2
M 3,75m x 4,50m 16,90m2
L 3,00m x 5,25m 19,60 m2
XL 4,50m x 5,25m 23,60 m2
XXL 4,50m x 60m 27,00 m2